Regulamin

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2019 r

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków („Warunki”, „Warunki”) przed skorzystaniem ze strony https://lolskin.pro/ („Usługa”) obsługiwanej przez LOL Skin Pro („Nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez LOL Mod Skin Pro.

LOL Mod Skin Pro nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że LOL Mod Skin Pro nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich dostępnych treściach, towarach lub usługach w takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, Stany Zjednoczone, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie możemy mieć między nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 60 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, proszę Skontaktuj się z nami.