Chính sách cookie

Cookie là gì

Cookies là những mẩu văn bản nhỏ được gửi bởi trình duyệt web của bạn bởi một trang web bạn truy cập. Tệp cookie được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn và cho phép Dịch vụ hoặc bên thứ ba nhận ra bạn và làm cho lần truy cập tiếp theo của bạn dễ dàng hơn và Dịch vụ hữu ích hơn cho bạn.

Các cookie có thể là các cookie liên tục và các phiên bản cũ của các ứng dụng khác. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi cookie phiên bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web.

Cách LOL Mod Skin Pro sử dụng cookie

Khi bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ của Lol Skin, chúng tôi có thể đặt một số tệp cookie trong trình duyệt web của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:

Để kích hoạt một số chức năng nhất định của Dịch vụ

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục trên Dịch vụ và chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhau để chạy Dịch vụ:

Cookie thiết yếu. Chúng tôi có thể sử dụng cookie thiết yếu để xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng gian lận.

Lựa chọn của bạn về cookie là gì

Nếu bạn muốn xóa cookie hoặc hướng dẫn trình duyệt web của bạn xóa hoặc từ chối cookie, vui lòng truy cập các trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn. Là một công dân châu Âu, theo GDPR, bạn có một số quyền cá nhân nhất định. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các quyền này trong Hướng dẫn GDPR.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc từ chối chấp nhận chúng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng chúng tôi cung cấp, bạn có thể không lưu trữ tùy chọn của mình và một số trang của chúng tôi có thể không hiển thị đúng.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi.